Jānis Spalviņš

Gleznotājs-akvarelists,  multimēdiju mākslinieks,  grāmatu dizaina un ekspozīciju scenogrāfijas mākslinieks.

Mākslinieks izstādēs piedalās kopš 1974.gada, bet Latvijas Mākslinieku savienības biedrs - no 1978.gada. No 1992. līdz 1994.gadam viņš bijis savienības viceprezidents. J.Spalviņš galvenokārt glezno vispārinātus jūras motīvus, uzsverot skaidras krāsu laukuma attiecības. 
J.Spalviņš akcentē akvareļu glezniecībā svarīgi nosacījumi ir papīrs, krāsa un gleznošanas veids. Savukārt glezniecība iedalās sausajā un slapjajā. Viņš pārstāv otro un atzīst, ka 75 procentus no savām iecerēm, ko viņš redz, mākslinieks realizē, jo daļa atkarīga no tā, kā to uztvers papīrs (kā tas uzsūks krāsu) un citiem faktoriem. 

J. Spalviņa darbi eksponēti LatvijāLietuvā, Igaunijā, Krievijā, Gruzijā, Ukrainā, Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Vācijā, Polijā, Bulgārijā, ASV, Īrijā, Norvēģijā, Baltkrievijā, Itālijā,Turcijā un citur..

Komentāri ()